Road Professional
Ota yhteyttä

Novapoint Road

Novapoint Road on tarkoitettu väyläsuunnitelmien laadintaan tonttikadusta aina korkealuokkaiseen moottoritiehen asti. Myös väylään liittyvät rakenteet, kuten liittymät, rampit ja linja-autopysäkit voidaan liittää suunnitelmaan. Ohjelmiston perustoimintoja ovat geometrian, väylän rakenteen sekä liittymien suunnittelu, maaston muotoilu, näkemä- ja ajourien mitoitus sekä piirustusten, raporttien ja massalaskentojen tuottaminen.Tuotteesta löytyy kaksi eri versioita: Novapoint Road Standard ja Novapoint Road Professional.
• Väyläsuunnitelmien luonti ja muokkaus • Reaaliaikainen 3D-ikkuna
• Liittymäsuunnittelu ja ajouramallinnus • Vuorovaikutteiset geometriat
• Näkemäanalyysit ja massadiagrammit • Tulosteet ja raportointi

Geometrian suunnittelu

Geometrian suunnittelu Novapoint Road ohjelmistolla on erittäin tehokasta ja nopeaa. Käyttäjällä on mahdollisuus interaktiivisesti usean eri työkalun avulla hakea väylälle optimaalinen vaaka- ja pystygeometria. Vaaka- ja pystygeometrian muokkaus on reaaliaikaista ja linjaan kiinnitetyn väylämallin tiedot päivittyvät uudelleenlaskennan jälkeen.

Väylämalli

Tien muoto ja rakenne suunnitellaan Väylämalli - työkalulla parametrisesti, antamalla tiedot esimerkiksi tien rakenteesta, luiskista, perustamisesta, maapohjasta sekä kuivatuksesta. Työkalu ratkaisee väylän rakenteen ja parametreja muuttamalla suunnitelma päivittyy välittömästi. Myös väylämallin sovitus maastomalliin leikkausten ja penkereiden osalta tapahtuu parametrisesti. Massalaskentojen tulosten esittämistä varten peruskirjasto sisältää useita siirtotiedostomuotoja ja raportteja.

RoadProffesional1

VäyläVelholla luodaan väylämalli suunnittelijan aikaa säästäen. VäyläVelho noudattaa suomalaisia suunnittelunormeja ja tekee (tyyppi)poikkileikkausehdotuksen, jossa on ohjeiden mukaiset sivukaltevuudet, kerrospaksuudet ja piennarlevitykset.

Poikkileikkausikkuna täydennettynä 3D ikkunalla antaa suunnittelijalle täydellisen näkymän suunnitelmaan. Väylämallin muuttujia voidaan muokata suoraan poikkileikkausikkunan kautta. Myös näkemäanalyysin tulokset voidaan esittää 3D ikkunassa.

Käyttäjä voi määritellä väylämalliin erilaisia objekteja, kuten reunakivet, kaiteet ja jalustat, jotka piirtyvät poikkileikkauksiin maastomalliin tallennettujen taiteviivojen mukaisesti. Herkkyysanalyysi vaihtoehtojen ja lähtötiedoissa olevien epävarmuuksien tutkintaa varten. Suunnittelussa voidaan tarkastella rinnakkaisia väylämalleja.

Liittymäsuunnittelu

Liittymien suunnittelu on parametrista ja dynaamista. Kiertoliittymät sekä X- ja T-liittymät on mallinnettu ohjelmistoon. Esimerkiksi kiertoliittymässä suunnittelija osoittaa liittymän keskipisteen sekä siihen liittyvät tiet ja määrittää suunnitteluparametrit. Optimaalinen ratkaisu on löydettävissä parametreja muuttamalla. Liittymätyökaluilla voidaan luoda esimerkiksi saarekkeet ja levennykset.

Ajouramallit

Ajouramallinnus on interaktiivista ja sen tuloksena saadaan ajourat murtoviivoina, mitoituskuvat, ajoura-animaatiot sekä raportit. Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää standardiajoneuvoja tai luoda uusia ajoneuvoja.

Novapoint yhteiskäyttöDrawing production

Novapoint sovellukset käyttävät yhteistä tietovarastoa, joka parantaa tietojen uudelleenkäytettävyyttä ja vähentää päällekkäistä työtä. Esimerkiksi väylä- ja putkisuunnittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ja väyläsuunnitelmassa on nähtävillä kaivannot. Novapoint Soundings pohjatutkimustiedot ovat käytettävissä suunnittelussa ja piirtyvät leikkauksiin.

Suunnitelmatiedot voidaan siirtää automaattisesti Novapoint IRIS infraomaisuuden hallintajärjestelmään, jolloin voidaan hallita Infran koko elinkaari.

Visualisointi

Suunnitelmasta voidaan helposti luoda 3D virtuaalimalli Novapoint Virtual Map – ohjelmalla. Suunnitelmaa voidaan tarkastella 3D:ssä varmistaen laatu, konfliktit, turvallisuus ja sopiminen ympäristöön. Lisäksi voidaan toteuttaa koordinaatiomalleja monialaisen suunnitteluprojektin hallintaan. Virtuaalimallilla suunnitelmaa voidaan esitellä sidosryhmille havainnollisessa muodossa, siten että mallista on selkeästi nähtävissä suunnitelman alueelle tuomat muutokset.

Rakenteen parantaminen

Rakenteen parantamiseen sekä geometrian optimointiin tarvittavat toiminnot käyttävät lähtötietoina olemassa olevan väylän digitaalista mallia. Mallin perusteella laaditaan väylälle parantamissuunnitelma.

RoadProffesional2